Saipning - för att uppnå maximalt grepp och slitstyrka
Saipning är svaret för flertalet fordonsägare, både på person- och lastbilssidan. Från varma områden i söder till kalla och isiga vägar i norr är saipningen fördelaktig.

Ordet saip kommer från amerikanen John Sipe som var trött på halkiga skosulor och fick idéen att skära en massa skåror tvärs över gummisulorna. Han blev så imponerad av sin innovation att han sökte patent 1920!

Saipningen består av hundratals skärsnitt tvärs över slitbanan, där varje snitt betyder två skarpa kanter som griper tag i vägbanan för bättre bromseffekt, bättre acceleration och bättre grepp i kurvor. Detta är speciellt viktigt på våta vägbanor, liksom på färdvägar belagda med snö och is. Saipningen hjälper också till att leda bort vattnet mellan däck och vägbana. Tester i USA har visat att däckets faktiska livslång ökas med cirka 15 procent. Orsaken till längre livstid beror på bland annat bättre kylning, och därför saipas däck även i varma områden som till exempel Arizona i USA.

De flesta nya däck har lameller redan från tillverkaren. Dessa skapar också skarpa kanter men eftersom det är en liten öppning mellan lamellerna blir dessa efter en tid slitna och avrundade. I och med detta faktum försvinner en del av effekten. Med saipning håller effekten betydigt längre och med ett mer intensivt resultat.

Saipning vid körning
Däcket rullar svalare och mjukare. På våta vägar får man ett bättre grepp och vattnet styrs ut, vilket betydligt minskar risken för vattenplaning.

Saipning vid acceleration
Spinnande hjul på snö och is reduceras avsevärt, eftersom de saipade lamellerna biter sig fast i vägbanan. Vid start och acceleration ger detta ett bättre grepp och i sin tur således en bättre acceleration.

Saipning vid bromsning
Saipade däck ger ett bättre grepp vid inbromsningar. Detta föranleder en kortare bromssträcka och en säkrare bromsning. Överlag innebär detta en säkrare körning.

Hur går saipning till?
En cirkulär kniv skär ett tvärgående snitt i slitbanan med ett varv i taget. Detta ger ett varierande djup och mönster på slitbanan som bilden visar. Däcket kan i och med de precisionskrävande knivarna inte skadas eller på annat sätt åsamkas sådan förtunning av slitbanorna att de medför skador enkom uppkommet av saipningen.

« Tillbaka till om däcket
 
MatadorDäck, Afzeliigatan 3, 532 36 Skara, Tel: 0511-143 22, info@matadordack.com